Κατασκευή 3

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε κατασκευαστικές εργασίες, σε διάφορες κατασκευές που έχουμε πραγματοποιήσει, στο νησί της Κέρκυρας, κατά τα χρόνια λειτουργίας μας.
gr1