Χάρτης

κωδ. C-2944
ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ προς Πώληση 380 τ.μ., 400.000€

#C-2944