Χάρτης

κωδ. C-4690
ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΟΜΜΕΝΟ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ προς Πώληση 2.529 τ.μ., 440.000€

#C-4690