Βίντεο

κωδ. C-6247
ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΡΟΥΜΠΑΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ προς Πώληση 12.913 τ.μ., 360.000€

360.000€

#C-6247