Χάρτης

κωδ. C-5647
ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΟΤΑΜΟΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ προς Πώληση 13.000 τ.μ., 170.000€

#C-5647