Χάρτης

κωδ. C-1912
ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΟΤΙΑ ΣΠΑΡΤΕΡΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ προς Πώληση 1.900 τ.μ.,

#C-1912